06 5203 6424 info@debiteurenbezoek.nl
  • nl

Vroegsignalering

Vroeg Eropaf

“Why not help one another on the way? Make it much easier!” (Bob Marley, King of Reggae, 1945-1981)

Met de aanpassing van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) per 1 januari 2021 is het project “Vroegsignalering” officieel een belangrijke pijler onder de landelijke “Brede Schuldenaanpak” geworden. Op basis van signalen over betalingsachterstanden is de gemeente verplicht haar inwoners proactief te benaderen om hen een individueel hulpaanbod te doen. Het succes hiervan valt of staat met de bereikbaarheid van deze mensen. Wie niet bereikt wordt kan immers ook geen hulp worden aangeboden.

Onderzoek wijst uit dat een door de gemeente verstuurde Vroegsignalering-brief een bereikbaarheid van slechts 0% tot 5% oplevert en haar belpogingen ongeveer 6%. Daarentegen wordt met huisbezoeken, in dit project “Vroeg Eropaf” genoemd, maar liefst 50% tot 70% van de mensen bereikt. Professioneel uitgevoerde huisbezoeken zijn daarom onmisbaar en essentieel voor het slagen van het project. Juist hierin ligt onze expertise. Vroeg Eropaf vertoont namelijk zeer grote gelijkenissen met de dienstverlening die wij als pionier in 2006 op de markt introduceerden en waarmee wij sindsdien als enige specialist in Nederland actief zijn. Voor veel gemeenten is dit echter nieuw. Wilt u als gemeente gebruik maken van onze ervaring en kennis over deze huisbezoeken en al hetgeen hierbij komt kijken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!