06 5203 6424 info@debiteurenbezoek.nl
  • nl

Visie

Visie

“Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe je het moet doen, want anders zou ik het zo niet doen” (Johan Cruijff, 1947 – 2016)

Debiteurenbezoek is volgens ons per definitie een informatiemiddel, incassomiddel en een account managementmiddel tegelijk. De start van Debiteurenbezoek Nederland in 2006 is dan ook een logisch gevolg van onze lange operationele, commerciële en leidinggevende ervaring in het credit managementvak (zie: “Wie zijn wij”)

Voor de uitvoering van een, voor debiteur en onze cliënt, 100% zuiver bezoek, is onafhankelijkheid in combinatie met specialisatieeen must. Het bezoeken van debiteuren zou volgens ons geen “bijvangst” mogen zijn voor incassobureaus, deurwaarders, noch van bedrijven die hieraan, juridisch of niet juridisch, gelieerd zijn. Het bezoeken van debiteuren is een vak apart, hetgeen nog onvoldoende wordt onderkend. Debiteurenbezoek Nederland is daarom op geen enkele wijze gelieerd aan welke andere organisatie dan ook en voert geen andere activiteiten uit.

Voor het vinden van een door ons en onze opdrachtgevers zo gewenste minnelijke en kostenbesparende oplossing is meer nodig dan alleen het verkrijgen van inzicht in de financiële situatie van uw klant. Zo zijn de motivatie, de administratieve capaciteiten van uw klanten en hun eventuele sociale problematiek minstens zo belangrijk. Pas als ook deze aspecten bekend zijn, kan een adequaat advies tot een oplossing aan u en/of aan de schuldenaar worden gegeven. Dit kan onder andere het treffen van een betalingsregeling zijn, maar ook een directe gang naar de deurwaarder, taxateur of het inzetten van een schuldhulpverlener, budgetcoach, jobcoach, gezinscoach, maatschappelijk werker et cetera. Onze menselijkheid en inlevingsvermogen gaan echter niet ten koste van onze doortastendheid. Voor ons geldt “afspraak = afspraak.”

“Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken” (Johan Cruijff, 1947 – 2016)

Voor het goed uitdragen van het beleid en de cultuur van onze cliënten en om te kunnen voldoen aan de eisen van elke afzonderlijke opdracht zijn de incasso-, informatie- en de commerciële ervaring en de vaardigheden (onder meer: communiceren op elk niveau, onderhandelen, anticiperen, ethisch handelen, conflicthantering, overtuigingskracht, inlevingsvermogen) van de bezoeker essentieel. Niet het bedrijf erachter, diens technologische ontwikkeling of financiële omvang, maar de mens (de bezoeker!) maakt in deze specialistische dienstverlening het verschil. Behalve de debiteur bepaalt alleen de bezoeker of de deur van de debiteur open gaat, welk resultaat wordt behaald en wat de beleving van de debiteur van het bezoek is. U wilt daarom toch ook graag weten wie er bij uw klanten op bezoek gaat?


Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?