06 5203 6424 info@debiteurenbezoek.nl
  • nl

Home

Debiteurenbezoek? Dat zijn wij!

“Wie origineel wil zijn, moet er rekening mee houden te worden gekopieerd” (Coco Chanel – ontwerpster damesmode, 1883-1971)

Debiteurenbezoek Nederland is de eerste en enige (!) gespecialiseerde aanbieder van de dienstverlening die “debiteurenbezoek” heet. Op basis van onze uitvoerende en leidinggevende ervaring sinds 1991 in de credit managementdisciplines “informatie”, “credit control”, “incasso” en “account management” startten wij in 2006, vóór de kredietcrisis, de plotselinge roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen en vóór initiatieven als bijvoorbeeld “Vroeg Eropaf” met onze onderneming. Het woord  “debiteurenbezoek” bestond toen nog niet.

Er wordt tegenwoordig veel tijd en geld geïnvesteerd in technologische middelen, die de communicatie met uw debiteuren zouden moeten vereenvoudigen, maar vooral goedkoper zouden moeten maken. Chatten met debiteuren is daar een voorbeeld van en in de nabije toekomst zullen er steeds meer betalingsregelingen met robots moeten worden getroffen. Dat deze middelen effectief kunnen zijn, is bewezen, maar feit is ook dat door de toename van robotisering de vervreemding van uw klanten toeneemt. Daarbij blijft het voor een debiteur eenvoudig om deze technologische contactverzoeken op afstand te negeren; daarin onderscheiden deze noviteiten zich niet ten opzichte van de traditionele papieren en / of telefonische aanmaning. En dan hebben we nog niet gesproken over de groep klanten die juist een persoonlijk gesprek met u prefereert boven een (digitaal) gesprek op afstand.

De praktijk wijst uit dat, indien er eenmaal op afstand contact met de klant wordt verkregen, vooral cijfers aan de orde komen. Persoonlijke omstandigheden,  het vermogen van uw klant om zaken zelfstandig op te kunnen lossen en diens motivatie om hiertoe wel of niet over te gaan, komen dan niet of nauwelijks aan bod. Ook ontbreekt dan nog altijd het letterlijke zicht op de locale situatie, zoals bijvoorbeeld op de staat van het onderpand, maar ook het zicht op eventuele verhaalsmogelijkheden.   

Het bezoeken van debiteuren, het meest effectieve middel om een vastgelopen zaak weer vlot te trekken, is daarom voor veel van onze cliënten en hun debiteuren een welkome aanvulling gebleken; daar het voor beiden onnodige schade en / of kosten voorkomt, zorgt voor wederzijds begrip en een betere klantrelatie.  

Wij zijn er trots op dat het woord “debiteurenbezoek” inmiddels gemeengoed is geworden. Helaas wordt het woord wat ons betreft te pas en te onpas gebruikt, veelal door professionele incasso-organisaties of door aan haar gelieerde ondernemingen. De dienstverlening die door hen onder de noemer “debiteurenbezoek” wordt aangeboden, heeft een fundamenteel andere insteek dan de onze. Voor hen is het een “bijvangst”, die, in een tijd waarin binnen de incassobranche de verdiensten onder druk staan, voor meer omzet moet zorgen, een extra ingang bij potentiële incassoklanten moet zijn en vooral dient om het “sociale gezicht” van de incasso-organisatie te laten zien. Daarom zeggen wij: “Debiteurenbezoek? Dat zijn wij! 

Betrouwbaar
Persoonlijk
Effectief
Kostenbesparend