WIE ZIJN WIJ?

"Wij zijn trotser op ons karakter dan op onze reputatie, want ons karakter is wie we zijn en onze reputatie is wat mensen denken dat we zijn".

"De ondernemer maakt de onderneming". Wij kunnen ons daarom goed voorstellen dat u ons wilt leren kennen alvorens een afspraak met ons te maken.

De ervaring van de ondernemers tot aan de start van Debiteurenbezoek Nederland:

  • Vervaardigen van bedrijfsinformaties en het verrichten van kwaliteitscontrole.
  • Account management binnendienst bij een grote leverancier van credit management services.
  • Opzetten van en uitvoering geven aan credit managementbeleid binnen een internationale kledinggroothandel. Face to face-gesprekken met debiteuren.
  • Plaatsvervangend hoofd van de afdeling credit control binnen een groot internationaal opererend accountantskantoor.
  • Verkoop en account management bij een middelgroot incassobureau dat het NVI Incasso-keurmerk draagt.
  • Manager internationale incasso bij hetzelfde incassobureau.
  • General Manager bij hetzelfde incassobureau.


  • Vanaf 1992: Personal Assistant van een partner van één van de grootste advocatenkantoren van Nederland.

Ontwerp & Bouw Basisidee | Reclame & meer