VISIE

Een echt debiteurenbezoek is volgens ons per definitie een informatiemiddel, incassomiddel en een account managementmiddel tegelijk. De start van Debiteurenbezoek Nederland in 2006 is dan ook een logisch gevolg van onze lange operationele, commerciële en leidinggevende ervaring in het credit managementvak. (Wie zijn wij?)

Voor het goed uitdragen van het beleid en de cultuur van onze cliënten en om te kunnen voldoen aan de eisen van elke afzonderlijke opdracht, zijn de incasso-, informatie- en de commerciële ervaring en de vaardigheden (onder meer: communiceren op elk niveau, onderhandelen, anticiperen, ethisch handelen, conflicthantering, overtuigingskracht, inlevingsvermogen) van de bezoeker essentieel. Niet het bedrijf erachter, diens omvang of technologische ontwikkeling, maar de bezoeker maakt in deze specialistische dienstverlening het verschil. Behalve de debiteur bepaalt alleen de bezoeker of de deur van de debiteur open gaat, welke informatie er verkregen wordt, wat de beleving van de debiteur van het bezoek is, etc. Wilt u daarom ook niet heel graag weten wie er namens u op bezoek gaat?

Voor de uitvoering van een 100% zuiver bezoek, voor debiteur en cliënt, is onafhankelijkheid in combinatie met specialisatie een must. Debiteurenbezoek zou volgens ons geen "bijvangst" dienen te zijn voor aanbieders van andere credit management-gerelateerde diensten, noch van bedrijven die hieraan, juridisch of niet juridisch, geliëerd zijn. Het bezoeken van debiteuren is een vak an sich, hetgeen onvoldoende wordt onderkend. Debiteurenbezoek Nederland is op geen enkele wijze gelieerd aan welke andere organisatie dan ook en voert ook geen andere activiteiten uit.

Hoewel het bezoeken van debiteuren tegenwoordig nogal eens in verband wordt gebracht met de term en zelfs gelijk wordt gesteld aan "mediation", stellen wij dat "debiteurenbezoek" hiermee niets van doen heeft.

Ontwerp & Bouw Basisidee | Reclame & meer