MISSIE

Debiteurenbezoek Nederland komt op voor de belangen van haar cliënten. Wij gaan hierbij altijd uit van een open, nette en respectvolle benadering van de schuldenaar. Zo houden wij niet alleen onze cliënten tevreden, maar ook die van u!

Omdat bij het bezoeken van debiteuren het afbraakrisico (verlies van uw klant, imagoschade voor u, maar ook voor ons!) groot kan zijn, kiezen wij er bewust voor om klein te blijven. Elke relatie van Debiteurenbezoek Nederland weet zo bij elke afzonderlijke bezoekopdracht vooraf door wie deze wordt uitgevoerd. Wij streven ernaar de beste en de betrouwbaarste aanbieder van "debiteurenbezoek" te zijn; niet de grootste.

Ontwerp & Bouw Basisidee | Reclame & meer