BEZOEKSERVICE

Onze dienstverlening is geen vluchtig instrument en daarom voor kleine vorderingen of kleine debiteurenrisico's minder geschikt.
Onze bezoekservice is bedoeld voor:

 • Verstrekkers van hypotheken en consumptief krediet
 • Verzekeraars
 • Overheden
 • Woningcorporaties
 • Professionele incasso-intermediairs, die matchen met onze visie en werkwijze

Wat kan het mij opleveren?

Ons bezoek:

 • voorkomt veilingen van onroerend goed
 • geeft u actueel(!) inzicht in de staat van uw onderpand
 • stelt oneigenlijk gebruik van uw onderpand vast
 • achterhaalt de reden van non-betaling, zodat u uw credit managementprocedure adequaat kunt vervolgen
 • herstelt het contact met uw debiteur
 • geeft uw vordering een hogere prioriteit bij de debiteur
 • zorgt voor een directe betaling aan u
 • biedt u actueel inzicht in inkomen, schuldenlast, verhaalsmogelijkheden en verblijfplaats van uw debiteur en voorkomt hiermee minnelijke en / of gerechtelijke incassoprocedures en bijbehorende kosten
 • levert een positieve bijdrage aan uw accountmanagement, zorgt voor waardering van uw debiteur en = maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • leert de mens achter uw debiteur kennen en scheidt de welwillenden van de wanbetalers.

Ontwerp & Bouw Basisidee | Reclame & meer