Debiteurenbezoek? Dat zijn wij!

Debiteurenbezoek Nederland is de eerste gespecialiseerde aanbieder van de dienstverlening die "debiteurenbezoek" heet. Op basis van onze uitvoerende en leidinggevende ervaring sinds 1991 in de credit managementdisciplines "informatie", "credit control", "incasso" en "account management" startten wij in 2006, vóór de crisis, de plotselinge roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen en de (dreigende) verhoging van de griffiekosten, met onze onderneming. De term "debiteurenbezoek" kende toen nog niemand. Onze bedrijfsnaam is dan ook niet toevallig gekozen.

Er wordt veel geld en tijd geïnvesteerd in technologische middelen als "sms-bommen", automatisch ingesproken aanmaningen en in het trachten contact te maken met debiteuren via social media. Dat deze middelen effectief kunnen zijn is bewezen, maar dat het de afstand tussen u en uw debiteur in vele gevallen niet verkleint, is eveneens een feit; niet reageren blijft immers eenvoudig. Het bezoeken van de debiteur, het meest effectieve middel om een vastgelopen zaak weer vlot te trekken, is daarom voor veel van onze cliënten en hun debiteuren een welkome aanvulling gebleken; eentje die voor beiden onnodige schade voorkomt.

Ontwerp & Bouw Basisidee | Reclame & meer